Chương trình học

Chương trình học đầy thiết thực và tương tác của chúng tôi là sự kết hợp giữa văn hóa Việt nam và giáo trình của Mỹ, được dạy bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng Việt. Giáo trình do các nhà chuyên môn về giáo dục mầm non của Bang California, Mỹ thiết kế và được những giáo viên giàu kinh nghiệm và có trình độ chuyên môn cao của chúng tôi bản địa hóa cho phù hợp với trẻ sinh sống và lớn lên tại Việt nam.

Học sinh được khuyến khích tự khám phá năng lực bản thân và thế giới xung quanh qua các hoạt động học thiết thực, gần gũi với cuộc sống và môi trường thiên nhiên. Qua đó, giúp trẻ rèn luyện các phẩm chất tốt đẹp, nâng cao sự tự tin, óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú … để trẻ lớn lên và phát triển một cách toàn diện.