Lớp học

Trường Mầm non Little Einsteins mang đến các chương trình học cho trẻ mầm non trong độ tuổi từ 18 tháng đến 6 tuổi. Căn cứ vào lứa tuổi, chúng tôi

cung cấp tỉ lệ giáo viên và trẻ ưu việt với quy mô nhỏ chương trình học tập thú vị giúp trẻ phát triển toàn diện và hài hòa trong độ tuổi mầm non.

0-24
Months Old
13
Class Size

Nursery

Lớp nhà trẻ dành cho những bé từ 18 – 24 tháng

36-48
Months Old
13
Class Size

Pre Kindergarten

Lớp mẫu giáo dành cho bé từ 3 – 4 tuổi

60 - 72
Months Old
13
Class Size

Pre Primary

Lớp tiền tiểu học dành cho bé từ 5 -6 tuổi

24-36
Months Old
13
Class Size

Discovery

Nhà trẻ dành cho những bé từ 24 – 36 tháng

48 - 60
Months Old
13
Class Size

Kindergarten

Lớp mẫu giáo dành cho bé từ 4 – 5 tuổi