Pre- Primary

Trẻ ở lứa tuổi này đang trên đà phát triển một cách toàn diện về thể chất, nhận thức và tình cảm xã hội. Chương trình của Little Einsteins chú trọng đến các hoạt động khoa học, toán học, xã hội học, ngôn ngữ, mỹ thuật, âm nhạc và vận động. Chúng tôi khuyến khích phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các hoạt động nhận biết âm, chữ, hát, đọc thơ, đóng kịch. Các kỹ năng toán học của trẻ được trau dồi qua các bài tập tư duy tập trung vào phân loại, tập hợp nhóm, ghép số với hình … Trong từng giờ và trong mỗi hoạt động, giáo viên tạo cho trẻ cơ hội để sáng tạo, giao tiếp và hợp tác với nhau bất kể theo nhóm nhỏ hay cả lớp để giúp trẻ phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng chia sẻ và quan tâm đến nhau. Đồng thời Little Einsteins có chương trình cho trẻ làm quen với các dạng bài kiểm tra đầu vào để trẻ tự tin khi bước vào bậc tiểu học.

Độ tuổi
5 - 6 tuổi
Học sinh
17 bé
Tỉ lệ giáo viên
1 cô/ 7 trẻ

Chi tiết lớp học

Giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi là giai đoạn diễn ra sự thay đổi lớn về nhận thức của trẻ – đó là khả năng nhận thức về trách nhiệm cá nhân, tự định hướng, tư duy logic và sáng tạo. Ngôn ngữ gắn với nhận thức là sự phát triển mạnh ở giai đoạn này. Đây cũng là bước ngoặt để trẻ chuẩn bị cho giai đoạn học tập ở một cấp độ cao hơn.

 

Nội dung chương trình khám phá khoa học, toán, tìm hiểu lịch sử, địa lý, xã hội và phát triển các kỹ năng được lồng ghép trong các hoạt động theo chủ đề, trò chơi và các hoạt động học tập khác.

 

Ngoài ra, trẻ được rèn giũa sự tự lập, tự tin và các kiến thức xã hội cần có, ý thức vì môi trường, yêu hoà bình, biết chia sẻ vì cộng đồng… để bước vào môi trường mới với đầy đủ những hành trang đầy đủ và tốt nhất.